Skip to main content
Geen categorie

Onze enthousiaste vrijwilligers

Door 1 maart 2019juni 6th, 2019No Comments
vrijwilligers Prosperhoeve

In de maalderij van de Prosperhoeve aan de Belgische Dreef 8 in Prosperpolder werkt sinds enkele maanden een ploeg enthousiaste vrijwilligers aan de grote schoonmaak en aan het herstel van het gebouw. Zij bereiden er de inrichting van een onthaalpunt voor Havenland en het Grenspark Groot-Saeftinghe voor met daaraan verbonden een belevingscentrum over het (agrarische) verleden van de Prosperpolder. Het beschermde, maar lange tijd verwaarloosde gebouw, een onderdeel van de historische Prosperhoeve, zal daarin ook zijn eigen boeiende verleden vertellen en zijn agrarisch-industriële uitrusting laten zien.

Het project, dat plaatselijk een breed draagvlak heeft, wordt gedragen en getrokken door de vrijwilligers van de vzw Prospersite Onthaalpoort. Hoewel de inrichting van het belevingscentrum en het onthaalpunt is gegund aan gespecialiseerde bedrijven en door de wol geverfde ambachtslui, zijn het de vrijwilligers van de vzw Prospersite Onthaalpoort die zoveel mogelijk uitvoerend werk op zich nemen. Zij doen dat met een groot hart en veel liefde voor het beschermde monument.