Skip to main content

Een stukje geschiedenis

over de maalderij

Eigendoms- en bewoningsgeschiedenis

 • ca 1851: koetshuis
 • ca 1892: bouw van een nieuwe vleugel, de melkerij
 • 1902 – 1904: Gustaaf Pauwels bewoont het woonhuis
 • 1904 – 1912: Kapelaan Van Haelst woont in het woonhuis. het koetshuis doet dienst als tijdelijke noodkerk.
 • 1917: Arenberg verkoopt (cijnspacht) woonhuis en voormalige noodkerk aan Juliaan Poppe.
 • 1919: Juliaan Poppe verkoopt het cijnsrecht op een perceel grond met het woonhuis, maalderij, stallingen aan Joseph Rosseel, molenaar te Meerdonk
 • 1921: Joseph Rosseel verkoopt het cijnsrecht op een perceel grond met het woonhuis, maalderij, stallingen aan zijn zoon Eduard Rosseel (°1892)
 • 1952: Leon Vercruyssen (x Jeanne Rosseel) neemt de maalderij over
 • 1978: stopzetting van de activiteiten, verkoop van het eigendom en gedeelte van de inboedel aan de Belgische Staat
 • 2008: Leon Vercruyssen en Jeanne Rosseel verlaten de maalderij.
 • 2016: vzw Prospersite neemt de maalderij en het woonhuis in erfpacht voor 75 jaar
haverpletmolen Prosperhoeve
De maalderij

Historische functies

Prospersite Onthaalpoort vzw

Een twintigtal liefhebbers van de Prosperhoeve en -polder richtten op 21 augustus 2015 de nieuwe vzw Prospersite Onthaalpoort op. Deze nieuwe vereniging wil de Prosperhoeve zijn historische grandeur en zijn plaats in het landschap terugbezorgen en een relevante functie geven die nauw aanleunt bij de oorspronkelijke. Daarnaast koestert de vzw de ambitie en inhoudelijke werking te ontwikkelen aansluitend bij de ontwikkeling van het nieuwe grensoverschrijdend natuurgebied Grenspark Saeftinghe.

De eerste zorg van de vzw is echter de maalderij. In januari 2016 nam de vzw het gebouw van W&Z in een erfpacht voor de duur van 75 jaar. De komende jaren zullen de vrijwilligers besteden aan de renovatie van het gebouw, zodat het weer de eeuwen kan trotseren. Hiermee gaat een flink bedrag gemoeid, waarvoor onophoudelijk naar sponsoring wordt gezocht.

Een belevingscentrum met Europese steun

Na de renovatie krijgen de maalderij en het woonhuis een nieuwe functie.

Onder leiding van de EGTS Linieland van Waas en Hulst werkt de vzw binnen het Leaderproject ‘Agrarische eigenheid: Waas toeristisch potentieel’ aan de inrichting van een interactief belevingscentrum en onthaalpunt.

Het gesubsidieerde gedeelte zal voor de zomer van 2019 afgerond zijn. Fietsers, wandelaars, vogelspotters , erfgoedliefhebbers, … zullen er kunnen kennismaken met Prosperpolder oude en nieuwe stijl.

Aanleg van de Hedwigepolder in 1904
Prosperhoeve omstreeks 1914

Onze vrijwilligers

Luc vermeulen